Ring 40043101

Om | Tjenester | Blogg

Case: Optimalisering av landingssider og kampanjesites for Vitalica

Landingsside for kosttilskudd som gir energi og Overskudd - Overskuddspakken fra Vitalica - 1. slide
Landingsside for Overskuddspakken fra Vitalica - 1. slide
Landingsside for kosttilskudd som gir energi og Overskudd - Overskuddspakken fra Vitalica - 2. slide
Landingsside for Overskuddspakken fra Vitalica - 2. slide
Landingsside for kosttilskuddet Vita Maskulin - 1. slide
Landingsside for Vita Maskulin - 1. slide
Landingsside for kosttilskuddet Vita Maskulin - 2. slide
Landingsside for Vita Maskulin - 2. slide

Utover hele nettsteder har Mediakoordinator vært rådgiver i utviklingen av flere serier med landingssider og kampanjenettsider for Vitalica AS.
Mer enn 40 ulike
målgruppespesifikke landingssider og mikrosites har det blitt siden 2007.
Vi har utviklet vår eget landingssidekonsept som du kan se smaksprøve på ovenfor.


Bemerk: Mediakoordinator har skiftet navn til Nettpilot i 2012.


Her er et eksempel på hvordan vi jobbet med utvikling av landingssidene:

I løpet av flere workshops pekte vi i 2007 ut 18 primære segmenter ut fra et tversnitt av målgruppens interesser og atferd.

Vi brukte besøkstatistikker og trafikk-analyservitalica.no sine egne nettsider som grunnlag og vurderte dette sammen med søketendenser, søkeordsanalyser, grundige analyser av tendenser og målgruppens atferd på internett og i andre medier generelt.

Det ble valgt ut de ulike emner som du finner på hhv. mannens.no og kvinnens.no

Skillet mellom mann og kvinne var en vesentlig og avgjørende faktor, som var helt og aldeles nyskapende i Vitalicas kommunikasjon med omverdenen.
Siden oppstarten hadde Vitalicas Overskuddspakke vært et produkt for kvinner i overgangsalderen - og markedskommunikasjonen var derfor rettet mot dette segmentet. 

Det viste seg i løpet av 2006-2007 at nesten en tredjedel av de mest trofaste kunder, overraskende nok, var menn, ifølge kundedatabasen!
En rask brukerundersøkelse hos en håndfull av disse menn gjorde det klart hvorfor disse var så tilfredse med produktene, og ga oss dermed argumenter og inspiration til å rette fokus på mannen.

For å oppnå suksess på dette feltet måtte vi ta i bruk andre virkemidler og en annen innpakning enn den som var brukt overfor kvinnen.
Derfor skabte vi landingssiden mannens.no og derfor finnes det nå også et produkt med en innpakning som er rettet direkte til menn i dette segmentet: Vita Maskulin.

Gå til mannens.no og kvinnens.no for å se de resterende.

Mediakoordinator har utviklet et spesielt landingssideplugin til TYPO3 CMS som gjør det enkelt å lage effektive landingssider
.

Mediakoordinator Logo

Målgruppeorientert landingsside.
Utviklet Idé, konsept og kampanje i samarbeide med kunden: Vitalica AS.
Integrasjon med Typo3.