Ring 40043101

Om | Tjenester | Blogg

Filosofien er enkel

Å jobbe med Internett er som å jobbe med Destination Marketing - det handler om utvikling av attraksjoner.

Reisemål og websider har mye til felles.

  1. De skal betraktes som attraksjoner og ha som ambisjon å gi gode og verdifulle opplevelser.
  2. Samtidig skal de utvikles til å være lønnsomme, bærekraftige, ha en god infrastruktur, ha gode kommunikasjoner, tilgjengelighet, synlighet og god service.
  3. De skal tilby gode arbeidsforhold og fasiliteter for medarbeidere og samarbeidspartnere, ettersom disse er destinasjonens fremste ambassadører.
  4. Besøkende skal ha lyst til å komme igjen og de skal ha lyst til å fortelle andre om sine gode opplevelser.
  5. Besøkende skal ha gode muligheter for videreformidling/distribusjon av den gode opplevelse.
Først og fremmest skal websider og reisemål betraktes som attraksjoner og ha som ambisjon å gi gode opplevelser.