Ring 40043101

Om | Tjenester | Blogg

Metoden tilpasses den enkelte kunde og oppgave

Effektive og avprøvde metoder gir bedre prosjekteffektivitet og færre uforutsete oppgaver.
Dette reduserer risiko og uforutsete omkostninger og gir bedre resultater.

Ved oppstart av nye oppdrag/kunderelasjoner kartlegges og formuleres følgende sammen med kunden

  1. Kundens forventninger, ambisjoner og behov
  2. Kundens markedsforhold
  3. Kundens kompetanser, ressurser og begrensninger
  4. Hvilke ressurser som kan/bør settes av under denne prosjekt-oppgaven.
  5. Plan for utviklingsfase.
  6. Hvilke ressurser som kan/bør settes av i etterkant
  7. Plan for oppfølging og kvalitetssikring.

Det benyttes et gjennomprøvd skjema for å sikre at oppgaven/oppdraget blir utført så effektivt som mulig.

Under utviklingsfasen formuleres følgende nermere:

  1. Kommunikasjonsplan
  2. Kravspesifikasjon
  3. Andre hensyn og forhold tas opp med den enkelte kunde - ingen prosjekter er like.

Et slikt skjema vil kunden få tilsendt før prosjektet påbegynnes - eller det kan gjennomføres i en samtale.

Alle som ønsker et tilbud vil motta et skissert forslag til fremgangsmåte.

Oppdragsgivere og nye oppgaver er som snøflagg - forfriskende ulike. Derfor løses ikke to oppdrag på samme måte.