Ring 40043101

Om | Tjenester | Blogg

Kurs: Praktiske informasjoner

Påmeldingsfrist
Alle kurs har påmeldingsfrist senest 14. dager før de avholdes.
Samtlige kurs kan ta et begrenset antall deltakere.  

Kursets lokalisering
Minikurs avholdes vanligvis i Ørsta, Volda eller Ålesund.
Eller oppdragsgiver stiller lokaler til rådighet.
Klikk her hvis du søker kurs utenfor Møre og Romsdal.

Kursavgift
Fra kr. 1450,- pr person. inkl. kaffe og frukt per modul.
Påmeldte får tilsendt faktura sammen med bekreftelse på deltakelse. Betaling skal være registrert før kurset avholdes.
3 timers workshop og sparring i en mindre gruppe kan tilbys for kr. 6.000,-
Pris for skreddersydd kurs eller workshop fra kr. 15.000,- (eks mva, kostnader, transporttid).

Avmelding
Ved avmelding etter at faktura er sendt kan plassen overdras til andre.

Avlysning
Dersom ikke mange nok melder seg på et kurs, forbeholdes retten til å avlyse.
Eventuelt innbetalt kursavgift blir da refundert.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med Nickolass - telefon 40 04 31 01 eller e-post jensen(a)mediakoordinator.no

 

Vi er både inni og utenpå selskaper. Det er en mur mellom våre samtaler i dag, men den er bare en midlertidig irritasjon. Vi vet den vil bli revet. Og vi kommer til å jobbe fra begger sider for å få det til. Hvem kunne ikke bruke en Nettpilot?