Ring 40043101

Om | Tjenester | Blogg

Sosiale medier 1: Strategi

Vi vil her prøve å finne frem til hva du kan få ut av å holde øye med eller være en deltaker i de sosiale medier.

Hva er sosiale medier? Hvem bruker hvilke sosiale medier? Hva bruker de det til?

Hva har den økende bruken av sosiale medier med din bedrift eller organisasjon å gjøre?
Vi legger opp til en diskusjon om retningslinjer og spilleregler for organisasjonens forhold til sosiale medier og deltakelse på nett.

Den menneskelige stemme er genuin. Og den kan ikke forfalskes. I motsetning til dette kan de fleste selskaper bare snakke med en beroligende, humørløs og monoton stemme som forteller mission statements og din-telefon-er-viktig-for-oss-vennligst-vent. Hvem kunne ikke bruke en Nettpilot?