Ring 40043101

Om | Tjenester | Blogg

Søkemotoroptimalisering...hva er en søkemotoroptimaliserer ?

Mediakoordinator har siden første webprosjekt været fokusert på at de bærende elementer i effektiv søkemotoroptimalisering handler om nettstedets innhold og arkitektur, oppbygning og teknisk løsning, dvs. funksjonell webdesign.

Ikke en del av pensum på IKT-fag

Tilbake i 2001 ( jeg utdannet meg til mediekoordinator i perioden 1999-2001 ) brukte vi  bare ikke termen søkemotoroptimalisering - det handlet mest om å utvikle et nettsted som var synlig for alle søkemotorerne dvs. ved bruk av korrekt kode og gode tekster. Men søkemotorer ble ikke benyttet i slik utstrakt grad som i dag.

Begrepet søkemotoroptimalisering var enn ikke ikke en del av pensum i faget E-business og digital marketing under utdannelsen til IKT-prosjektleder, eller noen annen IT-utdannelse.
Det er løpet en del vann i bekken siden. Det er ikke lengere nok å ha en hjemmeside på Internett...

På BI er faget ennå ikke tatt inn under viften, men luftes lite gran i 6 poeng kurset i E-business under heltidsstudiet økonomi og ledelse.
Bedriftsmarkedet for kurs og rådgivning innen søkemotoroptimalisering og webanalyse har siden 2007 økt voldsomt i Norge.
2008 var korrekt spådd som året der de fleste bedrifter ville få øynene opp for søkemotoroptimalisering. De som ikke holder fokus på dette vil miste kunder til konkurrentene.

Etisk søkemotoroptimalisering - eller juks og manipulasjon?

For et par år tilbake var det en del uetiske SEO-leverandører som ga bransjen dårlig rykte på grunn av overdrevent aggressive markedsføringstiltak og forsøk på å manipulere søkemotorresultater på urettferdig vis. 

Med Google Adwords, Adsense og -Analytics, og Yahoo marketing samt de mange nye Web 2.0 tjenester, er det kommet en dimensjon i søkemotoroptimaliseringen som gjør at det ikke er formålstjenlig å benytte seg av mindre etiske metoder. Det vil oftest slå tilbake på de som gjør dette.

Søkemotoroptimalisering kan ikke gjøres på een gang - det er hardt arbeid.

Søkemotoroptimalisering handler om konstant utvikling, overvåking, analyse og oppfølgning av både nettstedet, avsenders identitet og profil, nettstedets produkter og budskaper, samt målgruppens preferanser og atferdsmønster.
Det handler i like høy grad om konkurrentenes atferd, medieforståelse, kommunikasjonsevner og de teknologiske muligheter som byr seg på Internettet og reelt sett også andre kommunikasjonskanaler.

Mediakoordinator utfører bare etisk søkemotoroptimalisering

Google, som brukes til nesten 90% av alle søk på globalt plan har skrevet en veldig bra introduksjon om søkemotoroptimalisering.

Denne fungerer som brukerstøtte til webansvarlige og ledere som vurderer å etablere samarbeide med bedrifter som tilbyr seg å gjøre websites og nettsteder mer Google-vennlig. Og her må det forstås at når et nettsted er Google-vennlig, der vil det også være søkemotor-vennlig i bred forstand.
Slik beskrives søkemotoroptimaliserere:

"SEO er en forkortelse for "Search Engine Optimizer" (på norsk: søkemotoroptimaliserng).
Mange SEO-leverandører tilbyr webområdeeiere nyttige tjenester, fra skriving av annonsetekst til råd om webområdearkitektur og hjelp til å finne relevante kataloger et område kan sendes inn til. Enkelte uetiske SEO-leverandører har imidlertid gitt bransjen dårlig rykte på grunn av overdrevent aggressive markedsføringstiltak og forsøk på å manipulere søkemotorresultater på urettferdig vis."

Googles råd om søkemotoroptimalisering >>

 

På neste side: Hvorfor søkemotoroptimalisering?

Aktuelle tilbud:

 

Mer synlig i søkemotorer?

SEO helsevurdering - Overblikk

Nettpilot SEO Helsesjekk er en avgrenset SEO evaluering som kartlegger muligheter og utfordringer for synliggjøring av nye som eldre nettsteder i Google og andre søkemotorer.
Et glimrende virkemiddel overfor bedriftens standhaftige beslutningstakere.

Sosiale medier overvåking

Mediakoordinator Monitoring: Et verktøy som hjelper deg til å lytte, måle og kontrollere buzz og samtaler mer effektivt i sosiale medier.

Få overblikk over online overvåkingverktøy for sosiale medier. Søker du brukervennlige verktøy til monitorering og oppfølgning av online prat eller er du litt litt usikker på valg av verktøy for monitoring av sosiale medier? Les mer om Nettpilot Overblikk.

Blogg med nettbutikk

Wordpress blogg med nettbutikk

Nettpilots sosiale webshop er en fullt integrert Wordpress nettbutikk skreddersydd til Wordpress blogg-eiere. Med den behøver du ikke ny webløsning når du skal starte nettbutikk.
Med skandinavisk godkjent betalingsløsning fra DIBS.