Ring 40043101

Om | Tjenester | Blogg

Søkeord-sky fra denne side om søkeordsanalyseKanskje du er typen som foretrekker å benytte termen nøkkelordsanalyse, stikkordsanalyse eller keyword research?


La oss starte med en vits:

 1. How many SEO copywriters does it take to change a lightbulb, light-bulb, light_bulb, Lightbulb, Light-bulb. Light bulb, light bulb, bulb, lamp, light, eco-bulb, bulbs, fluorescent tubes?

Så er scenen satt, og du er klar over hva du går inn til.  Altså: dette handler ikke bare om å skjerpe budskaper og innhold i kommunikasjonen, men det handler om å finne frem til alle mulige varianter av de ord og termer som kan tenkes å bli benyttet av enhver som ferdes på Internett.

Vitsen ovenfor har florert i SEO miljøet i et stykke tid og er et glimrende uttrykk for hva som foregår i hovedet på en SEO-konsulent.

Uansett, det er viktig at du som driver et nettsted finner frem til de vesentligste søkeord, og her gjelder det å notere seg det er ulike oppfattelser av hva som er det riktige og hva som er viktige søkeord. Med vesentlige eller relevante søkeord mener vi søkeord som som er viktige for deg, din bedrift og din målgruppe, dvs.:

 1. Hvilke søkeord benyttes av hvilke segmenter?
 2. Hvilke søkeord gir mange besøk?
 3. Hvilke gir salg/konverteringer?
 4. hvilke gir trofaste kunder?
 5. Hvilke søkeord er konkurranseutsatte?
 6. Hvilke gir enkel vei til topplassering i søkemotorene?

Det gjelder om å differensiere seg og om å posisjonere seg i forhold til markedet, konkurrenter og målgruppe.

Feil bruk av søkeord og søkefraser vil resultere i alt for få relevante besøk på nettsiden.
Relevante besøk er besøk som gir merverdi for både besøkende og nettstedets eiere.

Du må som nettstedets eier selv formulere hvilke merverdier som ønskes oppnådd.

Derfor har det stor betydning at man er bevisst om hva som skal skrives på nettsiden samt at man man bruker viktige søkeord og søkefraser i innhold og tekst.
Utgangspunktet for søkemotoroptimaliseringen er derfor en grundig søkeordsanalyse.

Søkeordsanalyse: Analyse av søkeord og søkefraser

Besøkstatistikken sier mye om hvilke søkeord dine brukere benytter for å finne frem til nettsiden din.
Ut fra de enkelte søkeordene kan man analysere hvor lenge de er på nettstedet, hvilke sider de leser, hva de finner mest interessant osv., og ultimativt hvilke søkeord som har størst sjanse for å gi salg/konverteringer/nye kunder i butikken.

En stor del av analysen går ut på å lete etter

 1. søketendenser, sesongsvingninger
 2. ofte brukte termer ute i søkemotorene.
 3. ofte brukte termer i sosial medier

Det er lurt å få et overblikk over

 1. søkefrekvenser
 2. konkurranseforhold

på de mest relevante søkeord og fraser som man vil benytte seg av.

Det er ingen vits å ligge øverst på søkeord og fraser som ingen benytter eller ikke resulterer i salg.

For å finne tendenser i søkemotorer og ofte brukte termer benyttes spesielle søkeordsverktøy - her finnes gratis verktøy og professionelle verktøy. Mediakoordinator bruker en del profesjonelle verktøy som effektiviserer innsatsen.

Fremgangsmåte ved søkeords-analyse

Analyse av søkeord og søkefraser kan ta utgangspunkt i at en kunde presenterer en liste med viktige, prioriterterte søkeord og en detaljert besøkstatistikk fra det eksisterende nettsted.

Har du ingen nettside med besøkstatistikk, finner vi i fellesskap frem til en prioritert liste over relevante søkeord.

Da utføres en tendens-analyse som går ut på at vi undersøker hvor og hvor ofte det søkes på disse søkeord og søkefraser.

Konkurranseforholdene innen de ulike søkeord og fraser vurderes og sammenholdes, slik at muligheter og utfordringer kan veies opp mot hverandre. Vi kikker her f.eks på antall daglige søk på bestemte fraser og sammenlikner kvaliteten på og antallet av bedriftens plasserng i nåværende søkeresultater, for å se hvor man skal satse og hvor det ser vanskelig ut.

Den mest naturlige innen konkurranse utsatte områder vil være å lage en benchmark-analyse som settes opp i forhold til konkurrenter.

Endelig etableres en strategi for gjennomførsel, og en plan for måling og analyse av det videre arbeidet.

Dernest begynner arbeidet med nye søkevennlige nettsider. Hvis vi altså ikke begynner direkte på implementeringen av en ny og mer effektiv søkemotoroptimalisert nettløsning.

Analyse av norske søkeord?

Det finnes ingen nøyaktig statistikk for bruken av norske søkeord i søkemotorer ? det finnes omtrentlige statistikker for de enkelte søkemotorer og så finnes det løsninger som kan gi en idé og peke på tendenser.

Man bør alltid undersøke sin egen besøkstatistikk for å prioritere og tilspisse søkeord og søkefraser.
Det finnes få løsninger som gir spesifikke norske resultater.
Prøv dette søkeordsverktøy som kobler deg opp mot de fleste store søkemotorer.

Hvis du fortsatt har bruk for mer statistikk på søkeord kan du ta kontakt.