Ring 40043101

Om | Tjenester | Blogg

Open source vs. lisenserte webløsninger

Selvom teknologien bak løsningen oftest er gratis, krever det mennesker å sette det i system.

De norske betegnelsene for publiseringsløsninger er mange og varierte ift. både funksjoner, omfang og pris, noen kaller det publiseringsverktøy, andre for nettløsning, webløsning eller Internettløsning.
Det finnes CMS (content management systemer), wikis,  forums, portalsoftware, nettbutikker, bloggeverktøyer og webbaserte applikasjoner.
En publiseringsløsning kan saktens være satt sammen av flere ulike publiseringsverktøy.

Dette er et stort og for de fleste - uoversiktlig marked.

Webpublisering gjøres etterhånden primært gjennom standardiserte og onlinebaserte systemer, og ikke som for få år tilbake med håndkodning eller via WYSIWIG (What You See Is What You Get) editorer. 

Antallet av leverandører er økende og prisene er synkende ettersom markedet i økende grad globaliseres, så hva skal du velge, lisensert eller åpen kildekode?

Lisensert vs.  åpen kildekode

Lisenserte løsninger

 1. Lisenserte løsninger er løsninger som ofte koster etableringsgebyrer, månedsgebyrer for å få lov til å bruke løsningen.
 2. I tillegg har du et supportgebyr og betaling for kurs materiell og opplæring.
 3. Her knytter du deg til en utbyder som er tvungen til å opprettholde en høy turnover, stort innsalg og mange kunder for å kunne ha råd til å vedlikeholde løsningen og utvikle ytterligere.
 4. Du har oftest ikke lov endre i løsningen eller få egne ansatte til å bygge nye moduler.
 5. Hvis du velger å si opp avtalen får du ikke hjemmesidene med, men må begynne fra nytt.
 6. Dette er en trygg vei å gå, men prisen for innovative proprietære løsninger er høy.

Åpne standarder / åpen kildekode (Open source)

 1. Open source løsninger er tilgjengelige for alle med Internett tilgang.
 2. Du kan finne den kildekode-kjerne som best passer til dine formål og evt. få egen webavdeling til å utvikle og tilpasse akkurat den løsning som passer organisasjonen best.
 3. Hvis du ikke har egen webavdeling kan du velge den eller de konsulenter som best kan hjelpe dere.
 4. Velger du åpen kildekode / open source står du fritt til å velge den konsulent eller det byrå som dekker dine behov best - til hver en tid.
 5. Du kan velge å få spesialtilpasset moduler eller du kan få tilgang til mange tusen fritt tilgjengelige moduler som finnes på det gratis Internett.
 6. Du trenger bare en konsulent med kompetanse og nettverk.
 7. Det finnes flere tusen konsulenter som vil hjelpe deg når du trenger det. Med kort varsel.
 8. Du skal fortsatt sette av ressurser til opplæring og kursing av brukere.
 9. Har du egne webavdeling som skal jobbe med dette vil disse også trenge kursing og opplæring.

Du får mye for pengene med åpen kildekode hvis du finner den rette konsulenten i første fase..

Det er lett å bli lurt eller å kjøpe seg til en publiseringsløsning av mindre god kvalitet. Det er stor forskjell på fleksibilitet på især det grafiske rammeverket, dvs. de grafiske utfoldelsesmulighetene og på oppgraderingsmulighetene hos de ulike leverandører.

Standardfunksjonaliteten på en grei publiseringsløsning omfatter vanligvis

 1. Administrasjon av brukere/grupper
 2. Enkel administrasjon av metatags, Sidetittel, nøkkelord, , sidebeskrivelse, bilde alt-tagger, Title tagging på Bilder, lenker og andre innholdselementer.
 3. Filarkiv
 4. Bildearkiv
 5. Artikkelpublisering
 6. Blogg
 7. Integrasjon mot sosiale medier (Youtube embedding, bilde embedding, Facebook for websites med flere)
 8. XML syndikering (RSS)
 9. Enkel håndtering av kunderelasjoner (CRM)
 10. Diskusjonsgrupper
 11. Skjemaeditor
 12. Prosjektportaler
 13. Veltilrettelagte integrasjoner mot nettbutikker og betalingsløsninger.

Gode integrasjonsmuligheter og mange muligheter

Mange nettpubliseringsløsninger har etter hvert fått gode integrasjonsmuligheter mot andre applikasjoner som brukes i det daglige hos en vanlig bedrift, regnskapssystemer og logistikkstyringsløsninger.

Som uavhengig rådgiver kan Mediakoordinator hjelpe til med å finne frem til hvilken webløsning som dekker deres behov best.
Ta kontakt hvis du vil vite mer om hvilket CMS eller publiseringsløsning som vil passe til deg og din bedrift eller organisasjon.