Ring 40043101

Om | Tjenester | Blogg

Fra vurdering av eksisterende løsning - til relansering av nye sider

synlig-på-Internettet

Tror du at dine websider kunne trenge til en ansiktsløfting eller et par små, men markante endringer som gir liv i et stivnet webdesign?

Mediakoordinator kan som prosjektleder eller uavhengig rådgiver gå inn i et team sammen med din markedsavdeling eller med deg, når din bedrift har bruk for å vurdere eksisterende løsning eller utvikle og relansere nye websider.

Fremgangsmåte ved webdesign og redesign

Først gjennomgår vi bedriftens forretningsplan og markedføringssplan for å forstå bedriftens eksisterende markedsføringssituasjon. Dette er gir oss forutsetninger og forståelse for målsetninger og suksesskriterier.

Dernest gjennomføres relevante webanalyser og vurderinger,  som gir grunnlag for strategiske overveielser vedrørende innhold, form, struktur og virkemidler.trafikkanalyse

Etter prioritering og formulering av nødvendige tiltak, lages en kravspesifikasjon og en plan for gjennomførelse. Dette godkjennes av alle parter.

Til det grafiske og visuelle webdesign velges din vanlige grafiske partner eller vi velger den eller de personer som kan utføre jobben best, dvs. mest effektivt og kreativt. Mediakoordinator har desuten etablert et stort nettverk og et godt samarbeide med erfarne markedsføringskonsulenter, webdesignere, grafikere og programmører m.fl.
De fleste kompetanser er representert i nettverket og kan inndras etter behov.

Alt etter dine behov finner vi raskt frem til hvilken type publiseringsløsning som løser bedriftens oppgaver effektivt og målrettet.  Det tilrettelegges for valg av publiseringsverktøy.

Dernest kan bedriftens ansatte få kursing i webpublisering hvis ikke Mediakoordinator skal fungere som webmaster og redaktør. 

Når løsningen er ferdigstilt og hovedinnholdet er på plass begynner arbeidet med å gjøre nettstedet synlig vha. registrering og oppføringer i ulike registre, søkemotorer og bransjeportaler.

Markedsføring og kundedialog
gjennom planlagte og målstyrte aktiviteter i de rette nettsamfunn (sosiale medier) vil være en naturlig oppfølgning på lanseringen.

Pressemeldinger og betalt annonsering på Google vil kunne gi nettstedet en start som kan

  1. tiltrekke relevant trafikk
  2. gi deg flere kunder,
  3. øke fortjeneste og salgseffektivitet.

Nettstedet vil få installert relevante webanalyseverktøy slik at all aktivitet på de nye websidene kan måles. Slik kan du benytte fakta til å lære om hvor du skal investere dine neste markedsføringskroner.

Et nytt webdesign vil garantert gi deg større mulighet for å få nye kunder, skape mersalg og øke effektiviten av markedsføringskronene.

Partnere og medlemskap

Analytics SEO
Analytics SEO partner
DIBS payment
Dibs partner
INMA Medlem
INMA Medlem