Ring 40043101

Om | Tjenester | Blogg

Design av effektive nettsteder

Optimalisering

Når vi utvikler nettsider har vi fokus på å lage kommunikasjonsløsninger som effektivt løser  dine problemer og som "arbeider" for deg.

Det går nemli an å arbeide seg metodisk frem til et mer effektivt webdesign. Så lenge du selv vet hvilke foretningsmål du ønsker å oppnå.

Om du ønsker å satse på større synlighet enn hittil, eller i forhold til konkurrenter - søker du økt tilgjengelighet, økt brukervennlighet, mer engasjement i bloggen, mer kundekontakt eller økt salg?

Du formulerer selv målene eller vi setter dem i fellesskap. 

Utover den tekniske biten som handler om søkemotoroptimalisering for bedre synlighet på Internett, kan Mediakoordinator og partnere bidra til å kvalitetssikre design, layout, bildebruk og andre visuelle virkemidler på nettsidene dine ved å utføre flere former for webanalyse.

Vi kan eventuell foreta en vurdering som kan gi en peker på de vesentligste forbedringspotensialer.